'Het kan altijd beter'

 

Luciën de Louw was een ervaren profwielrenner, toen hij in een flauwe afdaling als gevolg van een klapband ten val kwam. Het ongeluk veroorzaakte een dwarslaesie, waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte. Luciën vertelt: “Wat mensen zien, is maar 10% van het verhaal dwarslaesie.”


“In je revalidatieperiode krijg je met heel veel nieuwe zaken te maken, zoals katheteriseren, wat weet je daar nu van? Dat is wel iets waar je je zorgen om maakt: niet meer de baas zijn over je eigen lichaam. Als sporter kijk je altijd vooruit. Je leert van wat er gebeurt en je gaat weer verder. Voor die mentaliteit ben ik de sport dankbaar, want op het moment dat het tussen je oren niet goed zit, ben je afgeschreven. Dus toen ik hoorde dat ik moest katheteriseren dacht ik: het is een feit: klaar, je moet gewoon. En wat ik dan doe is hetzelfde als in het verleden met de sport, met het fietsen. Ik zoek de beste producten die bij mij passen. Mijn fiets moest top zijn en datzelfde geldt voor mijn katheterspullen.” 


Productevaluatie

Het juiste product draagt wezenlijk bij aan je kwaliteit van leven. Fabrikanten spenderen daarom veel tijd aan het ontwikkelen en verbeteren van hun producten. Het zijn de gebruikers die uiteraard het beste kunnen beoordelen of een product een waardevolle aanwinst is, of juist niet. Daarom worden er vaak productevaluaties uitgevoerd: gebruikers testen en beoordelen een product onder meer op gebruiksgemak, hygiëne, veiligheid, en verpakking. Zo heeft Coloplast de SpeediCath Flex katheter nu ook in Pocket-size, waarvan zij graag willen weten hoe mannen deze ervaren. Wil je deze katheter graag testen en beoordelen? Meld je dan aan via mail@hooglandmedical.nl o.v.v. deelname evaluatie SpeediCath Flex Pocket-size. De katheter is verkrijgbaar is CH10, CH12 en CH14.


Verzekerden meer invloed op beleid zorgverzekeraars


Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat verzekerden, patiënten en cliënten meer invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars. Zeven organisaties twijfelen of deze wet de verzekerden wel echt directe invloed oplevert. 

In een brief aan de Tweede Kamer geven ze een aantal verbeterpunten mee. 
Zo stellen de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, MIND, KBO-PCOB, MantelzorgNL en LOC Zeggenschap in Zorg dat het wetsvoorstel vooral indirecte invloed voor ogen heeft. Terwijl het juist ontbreekt aan directe feedback van verzekerden, zo schrijven ze in de brief. De overheid moet dat faciliteren, bijvoorbeeld door de ervaringen van verzekerden met de dienstverlening door zorgverzekeraars.landelijk inzichtelijk te maken."

Betrek patiëntenorganisaties erbij
Ook pleiten ze voor een handreiking om de verzekerdenvertegenwoordiging te realiseren, zodat zij mensen die vaak zorg nodig hebben goed betrekken. Daarnaast vragen ze de minister om patiënten-, cliënten-en ouderenorganisaties actiever te betrekken bij de monitoring en evaluatie van de wet. Zij moeten in de gaten houden of de inspraakmogelijkheden goed werken. “Op die manier kan bijvoorbeeld getoetst worden of de inspraakmogelijkheden voldoende toegankelijk zijn voor minder digitaalvaardige verzekerden, onder wie ouderen."

BRON: Skipr


Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn


Burgers vinden dat huisartsen op de eerste plaats deskundig en betrokken moeten zijn. Het omgaan met sociale problematiek en preventie zien zij minder als taak van de huisarts. Dit blijkt uit een online enquête onder burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De enquête maakte deel uit van het project Toekomst Huisartsenzorg, waarin de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn herijkt door huisartsen zelf.

Huisarts: deskundig en betrokken
Burgers vinden het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiënten écht kennen. 'Deskundigheid' sluit aan bij de kernwaarde 'medisch-generalistisch': huisartsen hebben de medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen en te behandelen of om patiënten door te verwijzen. 'Betrokkenheid' en het 'kennen van patiënten' sluiten aan bij de kernwaarde 'persoonsgericht': huisartsen houden rekening met de behoeften en context van hun patiënten.

Sociale problematiek en preventie zijn minder de taak van de huisarts
Op de vraag welke taken ook door anderen kunnen worden gedaan als de huisarts niet voldoende tijd heeft, kozen de ondervraagde burgers het vaakst voor de taak een aanspreekpunt te zijn voor mensen met vragen over financiële problemen of huisvestigingsproblemen. Ook preventie, bijvoorbeeld het voorkomen dat gezonde mensen ziek worden, zien de ondervraagden minder als taak van de huisarts. Dat laatste is in lijn met hoe huisartsen zelf aankijken tegen hun kerntaken. Huisartsen zien primaire of universele preventie als een publieke taak en niet als kerntaak van de huisarts. Huisartsen zien zichzelf wel als de aangewezen persoon voor het bieden van geïndiceerde preventie (het voorkomen van klachten bij at-risk-groepen) en zorggerelateerde preventie aan de individuele patiënt.

Het onderzoek
Binnen het project 'Toekomst Huisartsenzorg' - gefinancieerd door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van eerstelijnsorganisaties) - zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg opnieuw geformuleerd. Het Nivel heeft als onderdeel daarvan een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.

BRON: Nivel


Stomavereniging lanceert de Stoma Wegwijzer


De Stomavereniging heeft de Stoma Wegwijzer gelanceerd. Deze nieuwe digitale tool geeft antwoord op de 100 meest gestelde vragen van mensen met een stoma of een pouch. 

Thema's
De vragen zijn ingedeeld in tien thema's: een stoma of pouch krijgen, net geopereerd zijn, dagelijks leven, relaties, op reis, emoties, materialen, vergoedingen, problemen en kinderen met een stoma. Een onafhankelijk team van stomadragers en experts heeft de vragen beantwoord in heldere en begrijpelijke taal. In de wegwijzer staat ook handige informatie voor familie en professionals zoals stomaverpleegkundigen, huisartsen en specialisten.

Brochure op maat maken
Handig: je kunt via www.stomawegwijzer.nl informatie selecteren en omzetten in een persoonlijke brochure op maat. Je kunt deze folder vervolgens delen met anderen of bewaren om later terug te lezen.

Benieuwd of jouw vraag er ook tussen staat?
Of ben je op zoek naar praktische info? Kijk snel op www.stomawegwijzer.nl


HogeNood is op zoek naar testers voor de app

 
Ken jij de HogeNood app al?
Deze app toont alle openbare toiletten in heel Nederland, waar je ook bent.

HogeNood is op zoek naar testers om de app nog beter te maken voor nog meer openbare toiletten te vermelden.
Iedere toilet telt! Doe jij ook mee?
Stuur dan een mail naar: info@hogenood.nu o.v.v ‘aanmelden tester’

Hoge nood


Vernieuwde internettraining tegen stressincontinentie

 

Thuis via internet een trainingsprogramma volgen dat helpt bij stress incontinentie? Dat kan met Baas over je blaas, een trainingsprogramma van het Radboudumc in Nijmegen. Dit programma is in Zweden ontwikkeld en bleek daar bij 2 op de 3 vouwen een aanzienlijke verbetering of genezing van het urineverlies te geven. Stress incontinentie betekent dat je urine verliest als de druk in je buik toeneemt. De blaas sluit op dat moment niet goed af. Je verliest dan urine op het moment dat je bijvoorbeeld hoest, tilt of springt.

De website Baas over je blaas is geüpdate en er is een nieuw trainingsprogramma voor vrouwen met stress urine incontinentie.

Via deze link kom je bij het trainingsprogramma.

BRON: Bekkenbodem4all.nl


VGZ kiest voor Hoogland Medical

   

VGZ kiest voor Hoogland Medical! 
Dat betekent dat wij wederom contractpartij voor VGZ zijn en al onze VGZ-verzekerden er op kunnen rekenen dat Hoogland Medical zich de komende jaren blijft hard maken voor een goede kwalitatieve zorg en correcte behandeling en levering van stoma- en urine afvoerende materialen.


Nieuwe website Naarjehuisarts.nl bereidt mensen met verstandelijke beperking beter voor op huisartsbezoek


De nieuwe website www.naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen. Naarjehuisarts.nl is een product van het Nivel en Leer Zelf Online en is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

“Iedereen kent dat gevoel wel. Je voelt je niet lekker, maar wat doe je dan? Dat is voor iedereen een lastige vraag, maar ook één van de praktische problemen waar mensen met een verstandelijke beperking tegenaan lopen”, aldus programmaleider Hennie Boeije van het Nivel.

Twee vliegen in een klap
Met drie uitlegmodules legt de bekende webhulp Steffie in eenvoudig Nederlands uit wat je kan doen als je je niet lekker voelt, hoe je precies kan achterhalen waar je last van hebt en hoe een bezoek bij de huisarts precies gaat. Jacques de Wit van LZO: “We vergroten hiermee de voorspelbaarheid van het proces, wat de stress vermindert.” Met deze voorbereiding plus een oefenmodule om te bellen en om een afspraak te maken bij de huisarts, is niet alleen het beoogde doel om patiënten beter voor te bereiden op hun afspraak bij de huisarts, maar dat ook huisartsen gerichter en sneller kunnen achterhalen wat de oorzaak van de klacht is. En dat is hard nodig, aldus Boeije: “Deze doelgroep vindt het soms lastig om hun klachten in te schatten of te verwoorden. Wanneer ze niet naar de huisarts gaan terwijl dat wel nodig is, levert dat ongemak op of verergering van klachten. Steffie laat hen zien waar ze informatie kunnen vinden en met wie ze kunnen praten om een beslissing te nemen.  

Klachten in kaart
Door eenvoudige voorlichting te geven hoe een afspraak bij de huisarts gaat, is de patiënt beter voorbereid wat hij bij de afspraak kan verwachten. Ook kunnen vooraf de klachten van de patiënt in kaart worden gebracht. De patiënt vult op de website een complete vragenlijst in waar uiteindelijk een samenvattend document uitkomt. Dit document print de patiënt uit om mee te nemen naar de huisarts. Op deze manier denkt de patiënt vooraf beter na over de klacht en is het voor de huisarts ook eenvoudiger om tot de kern van de klacht te komen. De site verlaagt ook de drempel als het gaat om een taalbarrière. “De vragenlijst vertalen we naar het Syrisch Arabisch en het Tigrinya. Vervolgens print de website de vragenlijst in het Nederlands uit”, aldus De Wit.

BRON: Nivel


NIEUWE WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 25 MEI 2018 VAN KRACHT


Een digitale wereld, waarin het steeds vaker voorkomt dat onze persoonsgegevens op meer plekken worden vastgelegd en koppelingen tussen die gegevens gemakkelijker tot stand komen, vraagt om een nauwlettende blik op hoe we met z’n allen met persoonsgegevens omgaan. En dus ook om gezamenlijke afspraken aangezien landsgrenzen vervagen in deze digitale wereld.


Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geeft mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens en geeft organisaties verplichtingen om daarin zaken goed op orde te hebben.


Voldoen aan de AVG regels, omdat we respect hebben voor de privacy van de medemens
Ook bij Hoogland Medical nemen we daarom onze processen onder de loep en scherpen we deze aan als dat nodig blijkt te zijn. Vragen die wij onszelf daarbij stellen zijn: Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom zijn deze gegevens nodig? Voor welke medewerker is het noodzakelijk om toegang te hebben tot deze gegevens en voor welke niet? Hoe veilig is Hoogland Medical als het gaat om gegevensverwerking- en opslag? Wij hanteren daarbij het motto dat we voldoen aan de AVG regels, omdat we respect hebben voor de privacy van de medemens.


 

Oproep ZorgSpeciaal


Wilt u uw mening uiten over artikelen die in ons magazine ZorgSpeciaal komen nog voordat het magazine uit is? En vindt u het niet erg om die mening terug te zien in het magazine?
Kent u iemand waarvan u denkt 'die zou wel eens de aangewezen persoon kunnen zijn om in ZorgSpeciaal te staan'? Of wellicht bent u zelf wel die persoon?
Laat het ons dan weten via zorgspeciaal@hooglandmedical.nl o.v.v. Panel ZorgSpeciaal.